Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_beech_beuk

03 Beech- Beuk 20ml

SKU:
BEECH-BEUK20ML
Prijs11,95 €

Beech - Beuk 20ml 
   

Beech- Beuk 

De kracht van de Beuk geeft je vermogen om een volkomen begrip voor de eigenheid van de ander te ontwikkelen. Ik wil nog eens Edward Bach zelf aan het woord laten: ' Het ligt voor de hand, dat niemand van ons zich in een positie bevindt tot oordelen of kritiek leveren, want zelfs de wijste onder ons ziet en kent slechts een zeer klein fragment van het Grote Plan van het Al. Omdat we zo weinig weten, kunnen we niet beoordelen hoe het Grote Plan zich zal voltrekken'.

Als ik dat zo lees en terug kijk op mijn leven en naar mijn huidig leven dan kan ik slechts vaststellen, dat er nog heel wat Beukkrachten in mij huizen en ik nog een hele weg te gaan heb alvorens ik ben aangeland bij de volmaakte verdraagzaamheid, zoals die door Christus geleefd is: " Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen'. Deze verdraagzaamheid kostte Hem wel zijn leven. Diezelfde Christus heeft ook nog eens een uitnodiging gedaan aan ons in zijn uitspraak over ' de splinter in het oog van de ander feilloos zien, maar de balk in het eigen oog volkomen vergeten!'. 

Wat gebeurt er met je wanneer je nog niet zo vervuld bent van de Beuk ( Beech) kracht. Wel, het haalt je kritiek naar boven, omdat jij het gevoel hebt, dat de wijze waarop iedereen zich zou moeten ontwikkelen, niet juist is, omdat het niet de jouwe is. Die zorg voor de ander ( de Bloesem staat ook in de groep Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen) brengen wij rottigheid naar buiten: we bekritiseren; breken de ander af; tonen aan dat er van die ander zo niets terecht komt. We worden gedreven door een medemenselijkheid, waarmee we niet verder komen dan het zonder warmte en gevoel de in onze ogen vermeende tekortkomingen van de ander aan de kaak te stellen. En wat bereiken we daarmee, nl. dat de wereld ons gaat mijden, we zouden er zelfs door in eenzaamheid terecht kunnen komen, want laten we wel wezen, we worden ervaren als: de criticus; de mens die altijd iets aan te merken heeft; de man of vrouw die nooit geen waarderend woord kan laten horen; de begriploze, de arroganteling, de klager-over-anderen; de mens die zich altijd maar ergert, enz. 

Je wordt dan de beukeboom, groot en hoog met een geweldig bladerdak, die niets onder zich de kans geeft om te groeien. Je levert dan hout dat onbuigzaam is, dat alleen maar kan breken. je levert nootjes met scherpe kantjes. Maar tegelijkertijd is de andere kant ook volop aanwezig: je kunt een goede bescherming leveren tegen regen, storm en zonnebrand. Als we de scherpe kantjes eraf halen ( zo doet een eekhoorntje dat) valt het beukenootje zo in je hand en geeft het je een heerlijke vrucht. In de houtindustrie gebruiken we juist beukehout voor kinderspeelgoed, omdat het niet splintert: het is veilig!. En wanneer we dit hout onder stoom brengen - we voeren dus warmte en vochtigheid ( warmte en gevoel) aan- dan wordt het heel buigzaam en kunnen we er de mooiste meubelen mee maken. 

Dit is de sleutel dus voor de beukmensen, die zo graag met de-beuk-erin door het leven gaan. Voeg eens wat meer warmte en gevoel in alles wat je zo scherp vanuit je bezorgdheid in het leven van die ander mens waarneemt. Begin eens ervan uit te gaan, dat jij nooit kunt weten, waaarom die mens er voor kiest zo te leven en te handelen. Weet dat iedere mens zijn enhaar eigen Ziel heeft door wie hij of zij geleid wordt, en dat het niet aan jou is om die leiding over te nemen.Maar dat het hooguit op je pad ligt om die andere mens liefdevol en met veel warmte en begrip voor diens eigenheid jouw inzichten en zorgen te delen. Maar laat het aan de ander over wat en of hij er iets mee wil. 

Als je dat gaat toepassen in je leven, zul je merken, dat er naar je geluisterd gaat worden. De mensen lopen niet meer weg, omdat je altijd wel iets aan te merken had en het altijd beter wist.En je zult zien dat ze iets gaan doen met wat je hen vertelt. Ook zul je merken, dat je niet zo vaak meer bekritiseerd wordt, maar ook met meer warmte en begrip tegemoet wordt getreden. Want de wet blijft altijd gehandhaafd: " Zo je doet, zo je ontmoet!' en ' Wat je uitzendt, keert weer naar je terug!'. 

Probeer eens heel eerlijk te zijn als je bij de Beuk stil staat. Zeg niet gelijk: ' Zo erg ben ik niet', want dat is al je eerst poging om toch vooral die balk in je eigen oog niet te hoeven zien. Maar kies er voor om te willen zien, waar in jouw leven, denken, voelen of handelen jouw Beukgedrag zit. Bekijk ook eens of je dat in jezelf al aanvaardt hebt. Of...wijd je het nog steeds af, zoals je het buiten jezelf afwijst. Als je dat doet, weet dan dat je tegelijkertijd je mogelijkheid tot echte verdraagzaamheid, tolerantie en echt begrip afwijst. 

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid