Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_rockwater_bronwater_bachbloesemremedies

27 Rockwater- Bronwater 20ml

SKU:
27ROCKWATER-BRONWATER20ML
Prijs11,95 €

Rockwater- Bronwater  20ml
  

Rock Water - Bronwater 

Ik wil bij deze Bachbloesem vooral een beetje doordenken over het woord 'ROCK 'WATER. Wij hebben dat vertaald als ' BRON' WATER. Logisch en juist en toch... Het Engelse ' ROTS' water is gezien de State of Mind van de betreffende mens toch een betere benaming. Deze mens is voor zichzelf namelijk zo hard als een rots. Door zijn principiële wijze van leven en handelen ontzegt hij zichzelf veel zachtheid, heeft hij veel moeite zich aan te passen, zadelt hij zichzelf met vele grenzen op, ontneemt zichzelf veel vrijheid. Water is in staat de hardste rotsen af te slijpen en te verpulveren tot de gladste kiezelstenen en het fijnste zand! 

Water is van nature vrij van grenzen die het zichzelf stelt. Het heeft een enorm aanpassingsvermogen: het voegt zich altijd naar zijn bedding. Als het de kans heeft breed te stromen, stroomt het breed; moet het door een smal ravijn, het versmalt zich, stroomt het in de wijdte van de zee, het maakt er gebruik van, moet het vallen, het schept een wondermooie waterval, enz. 

Dit is wat het Bronwater ( Rock water ) ons leert: onze levensstroom zonder begrenzingen door ons te laten stromen, zodat we in iedere situatie vanuit onze levensstroom, onze BRON, kunnen leven. Dan zal de rots in ons een stevige fundering worden, waarop wij kunnen bouwen i.p.v. de muur waarop wij zelf en anderen te pletter lopen. Voor water is het een levensnoodzaak om te kunnen stromen. Stilstaand water gaat stinken en wordt een moeraspoel. 

Zo zorgen bij een Bronwater mens zijn starre principes ervoor, dat de levensstroom geblokkeerd raakt: zij verliezen zich, in de vorm, de uiterlijke leefwijze wordt belangrijker, dan het Innerlijke Zijn. Dit kan lijden tot een zeer gespannen levenswijze, krampachtig je idealen naar buiten brengen door voort te leven, maar het ontbreekt aan Innerlijke Vrede. Bronwater maakt je zacht voor jezelf, helpt je lief te zijn voor jezelf. Deze Bachbloesem helpt je te leven vanuit je echte ' BRON' en niet vanuit de bron van je t.o.v. jezelf zo dwangmatige persoonlijkheid. Dan wordt je mens zijn een werkelijke 'ROTS' waarop een prachtig levensbouwwerk gefundeerd staat: " En op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen!" Dat gold niet alleen maar voor ene Petrus, maar had een veel diepere betekenis. Deze uitspraak van Jezus betrof iedere mens. het was en is een indringende uitnodiging om in jezelf het echte fundament van liefde en kracht te vinden, waarop je in alle mildheid voor jezelf en anderen zonder persoonlijke begrenzingen en beperkingen kunt bouwen aan een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Daarbij passen geen dogma's van persoonlijk of kerkelijke aard, maar slechts de kracht van de vrije wil in een vrij mens, die ja zegt tegen de stroom van het leven, zoals die uit je werkelijke Innerlijke Bron opborrelt. 

Het Bronwater gedrag vind je nogal eens terug in geloofskringen waar men sterk hecht aan tradities, dogma's en overtuigingen, die allemaal verkondigen dat er maar één weg is naar de hemel en dat is die van hen. Een andere weg lijdt tot verdoemenis! Op een andere manier kun je het vinden bij sterke overtuigingen en principes op het gebied van gezondheid en voeding. Weer ander ontmoet je het bij mensen die zichzelf hebben voorgenomen iets te bereiken en dat ook ten koste van alles, van zichzelf en van hun levensgeluk zullen proberen te bereiken. 

Het grote voordeel van het bronwater t.o.v. de andere Bachbloesems uit de groep " Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen" is, dat ze anderen er niet mee lastig vallen of ertoe dwingen, want ze houden het bij zichzelf. Ze hopen alleen wel, dat door hun ' goede' voorbeeld anderen ook hun weg naar de vervolmaking zullen gaan volgen. Het Bronwater vertelt je dat er vele wegen zijn en dat iedereen zijn eigen goede weg heeft. Die van jou is er één van en wees op die weg lief voor jezelf! 

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Bewustwording
Blokkades oplossen