Leeg

Totaal: 0,00 €
Covid-19 en de wereld erna

Covid-19 en de wereld erna ( Robin de Ruiter)

SKU:
COVID-19ENDEWERELDERNAROBINDERUITER0
Prijs24,50 €

COVID-19 EN DE WERELD ERNA

Dit boek omvat oa hoe de macht in de Europese Unie gegrepen is door een kleine groep personen en hoe deze op eigen houtje het verdrag van Maastricht hebben geregeld. Met aangevraagd het artikel 129, dat de samenwerking met de WHO, en ook de internationale farmacie mogelijk heeft gemaakt.

Politici zullen zich achter de oren moeten krabben. De huidige Europese regering heeft en dat is aangetoond in dit boek, geen enkele rechtsgrondslag.

In de maatschappij horen we steeds vaker het bericht dat "het zo niet langer kan", dat er moet komen in ons maatschappelijk bestel.

Hoe moeten we verder leven met onze instituties, waarin we ons vertrouwen verloren hebben?

Gedurende de laatste tientallen jaren heeft onze samenleving twee tegengestelde ontwikkelingen.

Enerzijds grootschaligheid en eenvormigheid als gevolg van automatisering, digitalisering, grensoverschrijdende fusies van bedrijven, concentratie van geld en dus macht.

Een veelkleuriger ontstaan ​​van het ontstaan ​​van het internet

Dit alles heeft activiteiten meer en verzet van de als gevolg.

Er zijn globale machtsconcentraties ontstaan ​​die ons dagelijks leven meer zien. Machtsconcentraties waar wij niets aan kunnen doen en de politiek niets aan wil of kan doen.

Mensen in de politiek en het bedrijfsleven bespreken zaken achter gesloten deuren en wij gevolgen voor de gevolgen: parlementen worden opgesteld, wanneer informatie wordt van hun stamgedrag wordt door partijdiscipline bepaald.

Dit kan zeer ingrijpend zijn zoals bij de Brexit. Dit is een politiek(!) probleem waar iedereen de laatste van heeft, Engelsen en Nederlanders in ons geval.

De media vertellen ons wat wij wel dienen te denken en te vinden. Daarnaast worden er willekeurig hamburgers in de 'complot' hoek gezet.

In dit boek wordt een op realiteit 'complot' besproken: de Europese Raad en hun instrument, de Europese Centrale Bank.

Het boek samenvatting het ontstaan ​​van de Europese Raadsedert de zestig jaren als 'Conferentie van Staatshoofden en Regeringsleiders'. Men regelde alles achter gesloten deuren en tot op heden zijn geen verslagen van notulen van de besprekingen gepubliceerd.

De Europese Raad heeft het Verdrag van Rome uit 1957 op een zijspoor gezet en
heeft stapsgewijs de macht naar zich toegetrokken met onder andere de Europese Akte in 1986 en het Verdrag van Maastricht in 1992.

Met dit verdrag is de Europese Centrale Bank (waarvan men zelf de statuten heeft gebruikt) en de Euro. Een soort van monetaire machtsgreep, waar men op 22 maart 1971 al mee begonnen was.

Men drukt op de knop en er is geld. De ECB een politiek product en wordt als aangestuurd. Met de geldknop kan men de samenleving inrichten zoals men wenst.

Nu zet deze Raad, regerend met een Hemels Mandaat in de beste Chinese tradities, landen onder druk die niet willen wat de Raad wil.

Dankzij de Brexit, een politiek probleem, zitten in grote hamburgers van Engeland en Nederland in grote hamburgers. Maggie Thatcher zag de bui toen al hangend: “Nee, nee, nee!” (House of Commons, 30 oktober 1990).

5G is bijvoorbeeld een onderdeel van een Europees project genaamd 'Horizon 2020' en dit is begonnen op 11 december 2013. Een week later zijn mannen met private partijen onder de naam '5GPPP' in zee gegaan en gerealiseerd zijn er bijna vijhonderd partijen op IT gebied bij betrokken.

Op 28 september 2015 hebben de EU en China te Peking een 'mijlpaalovereenkomst' getekend inzake de samenwerking op het gebied van oa 5G. Alles is verstrengeld en er is geen weg terug. Onze lokale politici en de burgers hebben betrekking op zaken als 5G niets in te brengen.

Een ander voorbeeld zijn de internationale farmaceutische bedrijven met zeer grote belangen in China: AstraZeneca bijvoorbeeld heeft daar achtduizend mensen werken, leest u de jaarverslagen op het internet maar na. En AstraZeneca is niet de enige.

De 'ruzie' met China is een politieke vertoning, zoals de Europese Raad dat ook is.

Met het Verdrag van Maastricht in 1992 is de deur wagenwijd open gezet voor de belangen van de 'Vrije markt': Artikel 129 maakte innige samenwerking en belangenverstrengeling mogelijk tussen de voltooiing, de globale IT bedrijven en de globale farmaceutische bedrijven.

Dit alles is mede aangestuurd door de Wereldgezondheidsorganisatie. De gang van zaken is in dit boek beschreven met verwijzingen naar de officiële beleidsstukken waar het allemaal in staat.

En onze overheid is een andere onder het 'Rijksvaccinatieprogramma' meer op de van de kunst gaan zitten, ondersteund door de media met de zwevende virusbollen en stoelkende naalden op het scherm van de bedoeling met welhaast religieuzes.

Het is bizar te noemen, dat bevolking, dag in dag uit onze ontwikkeling met de onbetrouwbaarheid en het ontwikkelen van een onbegrensd vertrouwen in het uitvoeren van het vermogen heeft als het ontwikkelings betreft.

Is dit vertrouwen gebaseerd op op overtuiging of op angst?

De overheid wil ons niets te verplichten willen wij gaan elkaar onder druk zetten zoals meer gaan wordt.

Middels stukken is aantoonbaar dat de Europese Unie met de farmacie sedert vijf jaren actieve campagne voert tegen desinformatie over (hun) vaccinaties.

Dit boek over de beleidsstukken van de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de regering; het maakt hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt.

Er is een alternatief: de mogelijkheid tot hervorming zodat we eindelijk de problemen kunnen gaan en de samenleving weer een gezonde dynamiek gaat krijgen. Er hoeft niet failliet te gaan en de dakbouw waar de politiek geen greep op heeft kan worden gestopt.

De hervorming behelst het opnieuw opbouwen van de instituties van onderop, met het recht tot vereniging (artikel 8 in de Grondwet) en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. Zaken als pandemieën zullen dan beheersbaar te zijn.

We zullen het moeten gaan doen, willen de hervormingen niet te kunnen uitvoeren. De Brexit is te vermijden, onnodig en er zal een hoge prijs betaald worden door burgers die hier niets mee te maken hebben.

Wij worden 'geregeerd' door een zelf vervaardigde Europese Raad en het internationale bedrijfsleven na gerommel met het Verdrag van Rome uit 1957. Onze grondrechten staan ​​onder verder druk en worden soms letterlijk verpatst.

Dat in Nederland en Europa meer belangengroepen tegenover elkaar staan, onder meer vanwege de migratieproblematiek, komt de leiders goed van pas. Meer gedoe vraagt ​​meer controle. Ook cash is een controleprobleem, dus dat moet weg.

Het is de hoogste tijd dat deze ontwikkelingen een halt zal worden toegeroepen door ons. Van de politiek hoeven wij niets te verwachten!