Leeg

Totaal: 0,00 €
nieuwe_bakens_voor_een_nieuwe_tijd_ het_openen_naar_kosmisch_bewustzijn_van Essentie_naar Diamant

Nieuwe bakensvoor een nieuwe tijd ( het openen naar kosmisch bewustzijn, van Essentie naar Diamant) Monique Leurinck

SKU:
NIEUWEBAKENSVOOREENNIEUWETIJDHETOPENENNAARKOSMISCHBEWUSTZIJNVANESSENTIENAARDIAMANTMONIQUELEURINCK
Prijs19,95 €
 
Een nieuwe aarde begint bij jezelf. Het ontdekken van de bakens van de eigen essenti?le ontwikkeling is gekoppeld aan het omarmen van de waarden van de nieuwe tijd. In dit boek worden deze nieuwe waarden mede aangereikt, tegelijkertijd met een respectvolle revérence naar de oude waarden van een tijd die elke dag verder achter ons komt te liggen. Ze maken deel uit van een waardenpatroon dat vanuit een kosmische cyclus elke tweeduizend jaar verandert. De schijnwerpers zijn voor de komende tweeduizend jaar gericht op een nieuw waardenpatroon, waarmee, tezamen met het navigeren op de bakens van de essentiële route, een nieuwe aarde door ieder mens vorm en contouren kan krijgen. 

Het tijdperk van de ziel gaat hand in hand met het ontdekken van onze kosmische identiteit, die de ziel en essentie omvat. Na de psychologie staan we op het punt om een nieuwe dimensie in ons bewustzijn te exploreren. Vanuit die kant zijn we eeuwig, vanuit onze persoonlijkheid zijn we sterfelijk. 
De oude tijd heeft vooral in het teken gestaan van onze persoonlijke ontwikkeling. De nieuwe tijd zal naast de persoonlijke ontwikkeling nu aandacht gaan vragen voor onze essentiële ontwikkeling. 

Collectie: 
Angst
Angsten
Aura
Bescherming
Bewustwording
Boek
Boeken
Esoterische boeken
Spirituele boeken
Werken aan jezelf
Werken met energieën
Ziel
Zielen
Zuiveren